ပုံပြင် အရေးအသား နှင့် ဖတ်ခြင်း Software မှ လေ့လာသင်ယူမှုပိုင်း အခက်အခဲဖြစ်နေသော သူများအတွက်၊ ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် အကူအညီ ပေးသည်။

နေ့စဥ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် စီစဥ်ထားသည်

အသုံးပြုရန် လွယ်ကူသည်

ဘာသာစကား အမျိုးမျိုး